Home Grupy
XV niedziela zwykła - 16 lipca 2017
czwartek, 13 lipca 2017

 1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2. Burmistrz zaprasza na letni koncert Zakładowej Orkiestry Dętej Arcelor Mittal Poland S.A. ze Zdzieszowic. Koncert odbędzie się dziś o godz. 16.00 na dziedzińcu Sebastianeum Silesiacum. W razie niesprzyjającej aury, koncert odbędzie się w sali konferencyjnej Sebastianeum Silesiacum

3. W dniach 17-22 lipca na Górze św. Anny odbędzie się doroczne Święto Młodzieży: okazja do modlitwy, świadectwa oraz spotkania z ciekawymi gośćmi, stanowiącymi dla młodego człowieka autorytet. W Święcie Młodzieży można wziąć udział na wiele różnych sposobów. O programie, sposobie zapisu i innych ciekawostkach można dowiedzieć się ze strony www.swietomlodziezy.com 

4. Ks. Biskup Andrzej Czaja zwraca się do nas z apelem: Drodzy Diecezjanie, z bólem przyjęliśmy informacje o kataklizmie, który ostatnio nawiedził naszą diecezję a mógł dosięgnąć każdego z nas. Głęboko współczujemy osobom, które ucierpiały w wyniku trąby powietrznej, jaka 7 lipca br. przeszła nad miejscowością Landzmierz w parafii Cisek. Uszkodzeniu uległo ponad 70 budynków, w tym 40 domów mieszkalnych. W mniejszym stopniu ucierpieli także diecezjanie w kilku innych miejscowościach. Wszystkich, których dotknęły cierpienia chcemy objąć naszą modlitwą i konkretną pomocą materialną. Proszę zatem o przeprowadzenie w niedzielę 23 lipca br. przed wszystkimi kościołami zbiórki do puszek dla ofiar anomalii pogodowych w naszej diecezji. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na konto Caritas Diecezji opolskiej, która od początku tragedii objęła poszkodowanych opieką

5. W niedzielę pielgrzymujemy na odpust bł. Czesława do Górażdży. Jak co roku, autobus odjedzie o godz. 10.00, wróci o 12.30. Za dwa tygodnie odpust ku czci św. Anny w Gogolinie – Karłubcu, na Górze św. Anny i w Oleśnie

6. Za dwa tygodnie po Mszach św. święcimy pojazdy mechaniczne i ich użytkowników. Przy tej okazji można złożyć ofiary na misje. Umożliwią one naszemu misjonarzowi Ks. Dariuszowi Flakowi dotarcie do odległych miejscowości w parafii Salcabamba w Peru ze Słowem Bożym i posługą sakramentalną

7. Zapowiedź przedślubna: Piotr Krybus z Łan i Maria Niewiora z Kamienia (I-II)

8. W piątek pożegnaliśmy śp. Ernsta Schiemski, lat 85. Wieczny odpoczynek…

9. Kolekty: dziś, za tydzień i za dwa tygodnie na potrzeby Parafii. Zebrane kolekty: 18 VI (parafia) – 1500 zł, 25 VI (parafia) – 1505 zł, 29 VI (Świętopietrze) – 500 zł, 2 VII (Kamionek) – 3230 zł, 9 VII (diecezja) – 1370 zł; zbiórka na Wydział Teologiczny UO – 364 zł, Opfergang – 4440 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

10. Sprzątanie kościoła: 17 i 21 VII Pałasz, Dubowik, Ledwoch, Lysek; 24 i 28 VII Matuszek, Matuszek, Zimon, Woszek (ul. Ligonia)

 

XV Niedziela Zwykła 16 VII

7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Marty Dziendzielski z okazji 75 urodzin i dzieci z rodzinami oraz za + męża Józefa

10.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Franciszka Polok, rodz. Annę i Antoniego Matuszek, synową Kamilę Polok, ciocię Marię Reinert i z pokr.

15.00 Nieszpory niedzielne

16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Dominika Szczekała, rodz., chrzestnych i brata

Poniedziałek 17 VII

7.00 Msza św. za †† rodz. Reginę i Wincentego Gebauer, braci Antoniego i Jacka, Annę i Stanisława Gebauer, siostrę Helenę i Annę Matuszek

17.00 Kamionek: Msza św. za †† Teodora Pietrasz, rodziców, Emilię Full i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek Nowenna do św. Jacka 18 VII

7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

18.00 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących

Środa 19 VII

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)

Czwartek Odpust bł. Czesława 20 VII

7.00 Msza św. za †† rodz. Aleksandra i Jadwigę Szwugier, męża Adalberta Fiszer, siostrę Marię, jej męża Jana, brata Bernarda, Józefa Woźnicę, teściów Ernesta i Hildegardę Fiszer

18.00 Suma odpustowa ku czci bł. Czesława w intencji Parafian

Piątek 21 VII

7.00 Msza św. (za Parafian)

Sobota Marii Magdaleny 22 VII

7.00 Msza św. za † Cecylię Stadnik w miesiąc po śmierci

15.30 Chrzest: Filip Jakub Matuszek

16.00 Św. Barbara: Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże blog. i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety Ludwig z okazji 85 urodzin

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Waleriana Janickiego, teściów, rodz. Magdalenę i Józefa Blania, bratową Wandę, 3 szwagrów i z pokr.

 

XVI Niedziela Zwykła 23 VII

7.30 Msza św. do B. Op. (…) dla Marii i Juliana Dziubek z okazji urodzin

10.00 Wyjazd autobusem na odpust do Górażdży (Suma o 11.00)

10.00 Msza św. (za Parafian)

16.00 Msza św. za †† męża i ojca Rajmunda Hajduk, Małgorzatę i Gotharda Buhl, brata Georga, szwagra Jana i za wszystkich z tych rodzin

Poniedziałek Kingi 24 VII

7.00 Msza św. za † matkę Paulinę Kowalczyk w rocznicę śmierci

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Konrada i Bertę Pola, ich rodz., rodzeństwo, pokr. z obu stron, męża Ryszarda Skowronek i dusze w cz. c.

Wtorek Krzysztofa, Jakuba ap. 25 VII

7.00 Msza św. za †† rodz. Jadwigę i Franciszka Kurek, 3 braci, 2 bratowe, bratanka Piotra, męża Franciszka i jego matkę, wszystkich z pokr. Kurek i Friedrich

Środa Uroczystość św. Anny 26 VII

7.00 Msza św. w jęz. niem.: w intencji wszystkich Matek i Babć naszej Parafii

Czwartek Joachima 27 VII

7.00 Msza św. (za Parafian)

Piątek Sarbeliusza 28 VII

7.00 Msza św. (za Parafian)

Sobota Marty 29 VII

7.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Alojzego Lyka, brata Jerzego, rodz. Eugenię i Mieczysława Kawa, z rodzin Lyka, Kawa, Sleziona, Księży i dusze w cz. c.

15.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kacpra Piotra Wach, rodz., chrzestnych, brata i całej rodziny

16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† ojca i męża Piotra Neiner, rodz. z obu stron, Edmunda Kaczmarczyk, szwagra Franciszka Blania i dusze w cz. c.

17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna i brata Huberta Grabelus i z pokr.

XVII Niedziela Zwykła – Poświęcenie Pojazdów 30 VII

7.30 Msza św. za †† Tomasza i Teresę Paczuła, matkę Marię Lysek, dziadków z obydwu stron

10.00 Msza św. za †† ojca i dziadków z obu stron

15.00 Nieszpory niedzielne

16.00 Msza św. za †† męża i ojca Jerzego Gołąb, jego rodz. Martę i Karola, rodz. Marię i Jacka Dziendzielski, braci Gerharda i Józefa, siostrę Martę, bratową Marię, szwagrów Bernarda i Alfreda, siostrzeńca Romana i z pokr.

 

11. We wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu

12. Trwają wakacje. W odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ponawiamy apel o przekazanie daru krwi. Dar ten może stać się szczególnym aktem miłości i troski wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących się często na granicy życia i śmierci. Czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych, co czyni krew darem bezcennym. W opinii lekarzy krwiodawstwo jest całkowicie bezpieczne i nie naraża zdrowia dawcy, ratując często życie biorcy

13. Stowarzyszenie KAMYKI prosi o wsparcie przy budowie Altany wszystkich chętnych. Prace odbywają się w każdą sobotę od 9.00 i w każdy wtorek od 17.00

14. W niedzielę 6 sierpnia 2017 r. odbędzie się XV Pielgrzymka Motocyklistów na Górę Świętej Anny. O godz. 9.00 uczestnicy zbierają się w Grocie Lurdzkiej, zaś o godz. 11.30 uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie Metropolita Górnośląski, ks. arcybiskup Wiktor Skworc. Po Mszy św. będzie okazja do poświęcenia motocykli

15. Zapraszamy do pielgrzymowania do Ziemi Świętej z ks. Proboszczem
w dniach 18-25 października br. Szczegóły na ulotkach wyłożonych przy gazetkach. Można się też zapisać w naszej kancelarii na Pielgrzymkę do grobu św. Sarbeliusza (Charbela) w Libanie w terminie 19-26 października br. Szczegóły na plakacie