Home Grupy
Wniebowstąpienie Pańskie - 28 maja 2017
sobota, 27 maja 2017

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza

2. W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych: od 10.00 modlitwy w intencji rodzin, o 11.00 Msza św., o 13.00 Festiwal Zespołów Śpiewaczych przy Domu Pielgrzyma, o 14.30 Nabożeństwo do św. Anny

3. W niedzielę w Winowie koło Opola o godz. 16.00 Dziecięcy Koncert Uwielbienia

4. Za tydzień w poniedziałek o godz. 10.00 tradycyjne spotkanie rolników rejonu opolskiego z Ks. Abp Alfonsem Nossolem

5. Zapowiedzi przedślubne: Michał Bekiersz z Kamionka i Aneta Hurek z Krośnicy (I); Paweł Pietrek z Rusinowic i Joanna Reimann z Kamienia (II)

6. W klasztorze w Leśnicy zmarła Siostra Klarysa, wieloletnia organistka i przełożona klasztoru w naszej parafii. Wieczny odpoczynek…

7. Kolekty: dziś jałmużna postna z całego roku, za tydzień na instytucje diecezjalne. Przed kościołem dziś zbiórka na remont katedry opolskiej, za tydzień na Świątynię Opatrzności w Warszawie. Kolekta z ub. niedzieli (parafia) – 1252 zł, Opfergang – 1243 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

8. Sprzątanie kościoła: Friedrich, Matuszek, Rygol, Baer (ul. Mickiewicza)

 

Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 V

7.30 Msza św. za ++ męża w dniu urodzin, rodz. z obu stron, rodzeństwo i z pokr.

10.00 Msza św. za + Urszulę Biela w 1 rocznicę śmierci

11.00 Msza św. ślubowanej Pielgrzymki z Górażdży

15.00 Nabożeństwo majowe

16.00 Msza św. za + Dawida Machura w 1 rocznicę śmierci

 

Poniedziałek Urszuli Ledóchowskiej 29 V

7.00 Msza św. za ++ rodz. Martę i Engelberta Glik, męża Huberta Rygol, z rodzin Glik i Rygol

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ męża i ojca Jacka Mańczyk, rodz. Alfreda i Małgorzatę Sinschek, teściów Katarzynę i Piotra Mańczyk, 2 szwagrów Jerzego i Konrada, pokr. z obu stron

18.00 Nabożeństwo majowe

Wtorek Jana Sarkandra 30 V

7.00 Msza św. za ++ rodz. Józefa i Józefę Reinert, Martę i Józefa Lenort, Annę i Antoniego Matuszek, Jacka i Helenę Reinert, Marię Reinert, Agnieszkę Reinert, syna Alfreda, Bertę i Leopolda Pałasz i dusze w cz. c.

18.00 Nabożeństwo majowe

Środa Nawiedzenie NMP 31 V

7.00 Msza św. w jęz. niem.:  za ++ Teresę Fesser w 1 r. śmierci, jej siostrę Elżbietę Lukaszczyk, rodz. z rodzin Pola i Mnich

18.00 Nabożeństwo majowe

1 Czwartek Dzień Dziecka, Justyna 1 VI

7.00 Msza św. za ++ żonę Elżbietę Morawiec, jej rodz., rodz. Jana i Julię Morawiec, 2 braci, siostrę Krystynę, szwagra Reinharda, szwagierki Cecylię i Adelajdę, szwagra Waltra

16.00 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży

17.00 Msza św. szkolna: w intencji wszystkich Dzieci, (podsumowanie obecności na nabożeństwach majowych)

1 Piątek 2 VI

7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

8.30 Odwiedziny chorych

18.00 Msza św. za + Marię Niewiora w miesiąc po śmierci

1 Sobota Karola Lwangi i Towarzyszy 3 VI

7.00 Msza św. za ++ męża i ojca Józefa Patolla, córkę Teresę, jej męża Tomasza; Franciszka i Marię Patolla, ich córkę Elżbietę Franz, jej syna Joachima, rodz. Wincentego i Paulinę Pielenga, ich rodz. i rodzeństwo, brata Jana, siostrę Annę, jej męża Huberta, ich zięcia Piotra, siostrę Marię, jej męża Jana, Seweryna i Jacka Zuj, z pokr. Patolla, Pielenga i Mika

11.00 Zjazd Rodzin Adopcyjnych

13.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Rafała Muszkiet, rodz. i chrzestnych

16.00 Św. Barbara: Msza św.

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Jana i Małgorzatę Grabelus, męża i ojca Bernarda Weisser, Gertrudę i Józefa Weisser, Annę Grabelus, Edmunda Przybyła, z rodzin Grabelus i Weisser

Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 4 VI

7.30 Msza św. do B. Op. (…) w int. Krystyny Wasilewskiej z okazji 60 urodzin oraz dzieci i wnuków

10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Luizy Emmy Gebauer, rodz. Agnieszki i Michała z okazji 5 r. ślubu, siostry Oliwii i chrzestnych

15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

16.00 Msza św. za ++ rodz. Katarzynę i Piotra Mnich, ich rodz. i rodzeństwo, z rodzin Mnich i Bartoszek, Władysława Ciućka i Łucję Szczodrok