Home Grupy
Wielki Tydzień i Oktawa Wielkanocy 2017
sobota, 08 kwietnia 2017

 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały!

2. Sołtys, Radny Wsi Kamionek, Rada Sołecka Kamionka, Sołectwo Kamień Śląski i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek zapraszają mieszkańców Kamionka i Kamienia Śląskiego w środę o godzinie 17.00 na tradycyjne Palenie Żuru, które odbędzie się obok ścieżki rowerowej do Kamienia Śląskiego od strony Kamionka

3. Odpusty zupełne w czasie Triduum: w czwartek za pobożne odśpiewanie hymnu Sław języku tajemnicę, w piątek za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii; w sobotę za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W piątek obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek w ciągu dnia do syta

4. Zbiórki ministrantów: w piątek o 11.00, w sobotę o 11.30. W tym roku Dyplom Uznania  za wzorową służbę od Ks. Biskupa w katedrze opolskiej po Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek otrzyma Szymon Buk. Gratulujemy!

5. W środę i czwartek po świętach od godziny 16.00 chcemy uporządkować wieżę kościoła z gołębich pozostałości. Dlatego zapraszamy chętnych do pomocy, szczególnie z siłowni, bilardu i straży

6. Stowarzyszenie Kamyki prosi o pomoc członków stowarzyszenia, rodziców oraz mieszkańców w przygotowaniu szatni na boisku w Kamionku do malowania (drapanie i czyszczenie ścian). Termin ustalony został na sobotę  22 kwietnia od godz.  9.00. W zamian za to Gmina zakupi farby i pomaluje budynek

7. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim zaprasza 1 maja  wszystkich chętnych mieszkańców Kamienia Śląskiego, Kamionka i okolic na majówkę z kajakiem. Szczegóły ma plakacie

8. Zapowiedzi przedślubne (I-II): Krzysztof Karolonek z Kamionka i Patrycja Hadryś z Luboszyc; Roman Czabańka z Krośnicy i Julianna Zając z Kamienia; Andrzej Szwugier z Kamionka i Gabriela Grabowska z Leśnicy; Radosław Bielawski z Kamienia i Marta Rother – Bielawska z Kamienia  

9. Przy gazetkach do nabycia paschaliki na liturgię paschalną w cenie 2,50 zł

10. Dziś przed kościołem zbieramy do puszek dla ofiar klęsk żywiołowych w Peru

11. Kolekty: dziś na potrzeby Parafii, w I święto – powinowata – na wymianę drzwi
w kościele, w II święto na Katolicki Uniwersytet Lubelski, w Niedzielę Miłosierdzia na Caritas diecezjalną, przy Bożym Grobie na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Kolekta z ub. niedzieli (diecezja) – 1240 zł; Opfergang – 1965 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

12. Kamykowóz we wtorek 11 IV i piątek 21 IV: Kamień 8.30, Kamionek 8.35; Krapkowice 11.00, Gogolin 11.10. W Wielki Piątek i Wtorek Wielkanocny Kamykowóz nie pojedzie!

13. Sprzątanie kościoła: 10 i 15 IV (o 18.00) – Skowronek, Gebauer, Kałuża, Liszka;
18 i 22 IV – Buchwald, Szczakiel, Przybyła, Kauf (ul. Powstańców i Mickiewicza)

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (Kolekta: na potrzeby Parafii) 9 IV

7.30 Msza św. do B. Op. przez wstaw. NMP i św. Teresy od Dzieciątka Jezus z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Marii

9.40 Procesja od Sanktuarium i Msza św. za Parafian o dobre przeżycie świąt

15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

16.00 Msza św. za + żonę i matkę Janinę Heider

Wielki Poniedziałek 10 IV

Spowiedź: 18.00 -19.00

7.00 Msza św. za + Ryszarda Pola w rocznicę śmierci

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Alojzego i Annę Kauf, męża Sławomira Olek, brata Bernarda, teściów, szwagrów, Klarę i Pawła Neudecker

Wielki Wtorek 11 IV

Spowiedź: 18.00 – 20.00 

7.00 Msza św. za ++ męża Alfreda Swoboda, rodz. i teściów, wnuka Adama i dusze nagle zmarłe

Wielka Środa 12 IV

Spowiedź: 7.30 – 8.00; 18.00 – 20.00

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za ++ syna Andrzeja Zając, rodz. Zając i Klimke, siostrę Hildegardę i jej męża Jacka Lis, szwagrów Ryszarda, Józefa i Andrzeja oraz Florentynę Zając

17.00 Spowiedź w Kamionku; o 16.00 w DSS „Św. Barbara”

Święte Triduum Paschalne 2017

 

Wielki Czwartek 13 IV

Spowiedź: 7.00 – 8.00; 16.00 – 17.00

9.30 w katedrze opolskiej: Msza Krzyżma

18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej: za żyjących i ++ Kapłanów, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

21.00 adoracja młodzieży

 

Wielki Piątek 14 IV

Spowiedź: 9.00 – 10.00; 16.00 – 17.00; 20.00 – 21.00

8.00 Droga Krzyżowa (na placu kościelnym)

15.00 Nabożeństwo dla dzieci

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Adoracja przy Bożym Grobie

21.00 adoracja młodzieży

 

Wielka Sobota 15 IV

Spowiedź: 9.00 – 11.00; 15.00 – 16.00

Adoracja przy Bożym Grobie: 

   8.00 – w języku niemieckim

  9.00 – ul. Powstańców, Gogolińska, Parkowa i Pl. Myśliwca

10.00 – ul. Mickiewicza i Ligonia

11.00 – Dzieci

12.00 – Kamionek: ul. Szkolna i Polna

13.00 – Kamionek: ul. Gogolińska, Zakrzowska, Kopernika, Ogrodowa
i Pl. Stawowy

14.00 – ul. Św. Jacka, Wapienna i Krótka

15.00 – ul. Klasztorna, Polna i Leśna

16.00 – ul. Św. Bronisławy, Św. Czesława i 1-go Maja 17.00 – 18.00 Adoracja w ciszy

Poświęcenie pokarmów: 11.00, 13.00 i 15.00

14.00 - DSS „Św. Barbara”

20.00 Wigilia Paschalna (przynosimy świece i okapniki)

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc 16 IV

7.00 Procesja i Msza św. Rezurekcyjna: za żyjących i ++ Parafian

10.00 Msza św. do B. Op. i MBNP (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu w pewnej intencji

11.30 Kamionek: Msza św. w int. chorych i starszych

14.30 Chrzest: Fabian Michał Fesser

15.00 Nieszpory świąteczne

16.00 Msza św. (za Parafian)

 

Poniedziałek Wielkanocny (Kolekta: na KUL) 17 IV

7.30 Msza św. (za Parafian)

9.00 Msza św. stanowa dla mężczyzn i młodzieńców

10.30 Msza św. stanowa dla kobiet i panien

14.00 Sanktuarium: Msza św. ślubna: Josef Śmiech – Gertruda Twardowska

15.00 Św. Barbara: Msza św. (za Parafian)

16.00 Msza św. (za Parafian)

 

Wtorek Wielkanocny Nowenna do św. Jacka 18 IV

7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

18.00 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących

Środa Wielkanocna 19 IV

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)

Czwartek Wielkanocny 20 IV

7.00 Msza św. za ++ męża i ojca Bernarda Smolorz, syna Romana, rodz. Marię i Jacka Dziendzielskich, teściów Magdalenę i Juliusza Smolorz, braci Gerharda i Józefa, siostrę Martę, szwagrów, szwagierki, Jana Mularczyk i z pokr.

16.30 Msza św. szkolna: za ++ rodz. Agnieszkę i Wilibalda Skowronek, rodz. Stefanię i Aleksandra Ludwiczak, brata Norberta, Helenę i Gerharda Śleziona, z pokr. Mehlich, Skowronek i Piątkowski

18.00 W Gogolinie - Karłubcu: Konwent Wielkanocny: Msza św. z udziałem wszystkich kapłanów posługujących w dekanacie Kamień Śląski: za żyjących i zmarłych Kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Piątek Wielkanocny 21 IV

7.00 Msza św. za ++ żonę Dorotę Reinert, jej rodz. Martę i Karola Wicher, teściów Annę i Michała Reinert, dusze w cz. c.

Sobota Wielkanocna 22 IV

7.00 Msza św. za ++ matkę Teresę Mikolas w rocznicę śmierci, ojca Tomasza, dziadków Józefa Patolla, Alojzego i Klarę Mikolas, wszystkich z pokr. i dusze w cz. c.

13.30 Chrzest: Aleksander Piotr Jasik

16.00 Św. Barbara: Msza św.

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Franciszkę i Jacka Matuszek, męża Ditharda Szice, siostrę Martę, brata Huberta, bratową Annę, Albinę Hajduk, Antoniego Grandek i dusze w cz. c.

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Biała (Kolekta: na Caritas Diecezjalną) 23 IV

7.30 Msza św. za ++ rodz. Edwarda i Magdalenę Bieniek, siostrę Renatę, teścia Gerharda Simon, dziadków i z pokr.

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji rodziny Wachtarczyk oraz za + męża i ojca Henryka

15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

16.00 Msza św. za ++ ojca Józefa Glik w rocznicę urodzin, matkę Dorotę, ich rodz. i rodzeństwo oraz krewnych