Home Grupy
Święto Chrztu Pańskiego - 8 stycznia 2017
sobota, 07 stycznia 2017

 1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata

3. W naszej parafii zakończyła się wizyta duszpasterska zwana kolędą. Była ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przyniósł do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru. Serdeczne podziękowania za życzliwość, wspólną modlitwę, szczere rozmowy, poczęstunki i ofiary, złożone ministrantom i w czasie dzisiejszej liturgii

4. W niedzielę będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

5. Kolekty: dziś pokolędowa – na potrzeby Parafii, za tydzień na ubezpieczenie obiektów parafialnych. Kolekta z ub. niedzieli (Diecezja) - 1346 zł, Opfergang – 1778 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

6. Kamykowóz we wtorek i piątek: Kamień 8.30, Kamionek 8.35; Krapkowice 11.00, Gogolin 11.10

7. Sprzątanie kościoła: Tomczyk, Przemus, Kotzwander, Klama (ul. 1-go Maja)

Niedziela Chrztu Pańskiego - Pokolędowa 8 I

7.30 Msza św. do B. Op. w int. całej Rodziny

9.45 Jasełka w wykonaniu uczniów naszej Szkoły

10.15 Msza św. w int. wszystkich rodzin przyjmujących odwiedziny duszpasterskie

15.00 Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu Dobra Nowina ze Zdzieszowic

16.00 Msza św. w int. wszystkich rodzin przyjmujących odwiedziny duszpasterskie

Poniedziałek 9 I

7.00 Msza św. za ++ rodz. Annę i Rudolfa Szymik, ich rodz. i rodzeństwo, z pokr. Szymik i Grabelus

16.00 Kamionek: Msza św. za ++ matkę Anielę Lyra, babcię Irmgardę, dziadków Rudolfa Lyra i Franciszka Zmuda, teścia Gerarda Dudek, zmarłych nagłą śmiercią

Wtorek 10 I

7.00 Msza św. za ++ rodz. Gertrudę i Alojzego Rygol, siostrę Agnes, jej męża Georga, braci Alojza, Georga i Wilhelma, szwagierki i szwagra, rodz. Gertrudę i Józefa Lenort, braci Pawła i Zygmunta, wnuka Petra

Środa 11 I

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian)

Czwartek 12 I

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Wiktora z okazji urodzin

17.00 Msza św. szkolna: (za Parafian)

17.45 Zbiórka ministrantów i kandydatów

Piątek 13 I

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników

Sobota  Hilarego 14 I

7.00 Msza św. (za Parafian)

16.00 Św. Barbara: Msza św.

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Annę i Edmunda Gebauer, Józefa i Agnieszkę Mertas, brata Józefa, siostrę Annę Grabelus, Jana Mertas, z pokr. Mertas, Woźnica, Gebauer

II Niedziela Zwykła – św. Arnolda Janssena 15 I

7.30 Msza św. za ++ męża Joachima Stach w 10 rocznicę śmierci i syna Eugeniusza

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w int. Gizeli i Józefa Fesser oraz dzieci z rodzinami

15.00 Nieszpory kolędowe

16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Jana Praszmo, rodz.
i chrzestnych