Home Grupy
II niedziela wielkiego postu - 12 marca 2017
piątek, 17 marca 2017

 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 18.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes (do narodów). Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła

3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej pasyjnej pobożności

4. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy

5. W sobotę tradycyjny Józefek. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 16.00

6. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

7. Kamykowóz we wtorek i piątek: Kamień 8.30, Kamionek 8.35; Krapkowice 11.00, Gogolin 11.10

8. Sprzątanie kościoła: Czypek, Praszmo, Kawa, Kapinos (ul. Powstańców)

 

II Niedziela Wielkiego Postu 12 III

7.30 Msza św. za ++ Gertrudę i Adolfa Wojtala, rodz. Albinę i Wilhelma Szendzielorz, córkę Dorotę, dziadka Konrada Pietruszka, chrzestnego Romana, dziadków Janusza i Wandę Nadzielski, syna Stanisława, pokr. Szendzielorz, Pietruszka, Nadzielski

10.00 Msza św. za + męża i ojca Jana Kuboń w 20 r. śmierci

15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

16.00 Msza św. za o opiekę i zdrowie w rodzinie, za ++ męża i ojca oraz rodziców

Poniedziałek 13 III

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Magdalenę i Józefa Blania, teściów, męża Waleriana Janickiego, bratową Wandę, 3 szwagrów, ciocię Marię i z pokr. 

Wtorek 14 III

7.00 Msza św. za + Adalberta Fiszer od mieszkańców ul. św. Bronisławy i za zmarłych z tej ulicy

Środa 15 III

7.00 Msza św. w jęz. niem.: do św. Jadwigi, patronki Śląska, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Josefa Bieniek

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ Marię Woźnica i męża Ernesta 

Czwartek 16 III

7.00 Msza św. za ++ męża i ojca Pawła Lukaszczyk, jego rodz., brata i siostrę Agnieszkę, Augustyna i Agnieszkę Rygol, brata Alojza Rygol, żonę Hildegardę, syna Rajmunda, Marię Rygol, Katarzynę Mnich, dusze w cz. c.

17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za + matkę Klarę Jafernik w kolejną r. śm.

18.00 Spotkanie formacyjne dla III klasy gimnazjum 

Piątek Patryka 17 III

7.00 Msza św. za ++ rodz. Jacka i Hildegardę Lis, Franciszka Fikus, dziadków z obu stron, kuzynów Andrzeja Zając, Ewalda i Krzysztofa Lis

18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami

Sobota Cyryla Jerozolimskiego 18 III

7.00 Msza św. za ++ rodz. Marię i Alojzego Lyka, brata Jerzego, rodz. Eugenię i Mieczysława Kawa, z rodzin Lyka, Kawa, Sleziona, Księży i dusze w cz. c.

16.00 Msza św. ku czci św. Józefa w intencji żyjących i zmarłych Rzemieślników i Mężczyzn naszej Parafii

16.00 Św. Barbara: Msza św. za ++ braci Jacka i Jerzego, rodz. Emanuela i Magdalenę Grobosz, bratową Krystynę, z pokr. Grobosz, Tkocz i Neudecker

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ syna i brata Patryka Kanz, ojca Ernesta, brata Norberta Lorenc, z pokr. Kanz i Lorenc 

III Niedziela Wielkiego Postu 19 III

7.30 Msza św. za + Ks. Proboszcza Hermana Piechota w 11 rocznicę śmierci

10.00 Msza św. koncelebrowana: 1) za ++ rodz. Franciszka i Marię Polok, rodz. Annę i Antoniego Matuszek, synową Kamilę Polok i z pokr.; 2) za + Elżbietę Labisz w miesiąc po śmierci

15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Julii Woźnica, rodz., chrzestnych i dwóch braci