Home Grupy
I niedziela wielkiego postu - 5 marca 2017
piątek, 17 marca 2017

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki o godz. 18.00 celebrujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za zmarłych, a w niedziele o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Głosić będzie ks. Proboszcz i ks. Rezydent. Przyjrzymy się wartościom chrześcijańskim: posłuszeństwu, sprawiedliwości, wolności, prawdzie, uczciwości i czystości. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post

3. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu (DN 25.6) oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny

4. W sobotę za dwa tygodnie tradycyjny Józefek. Szczegóły na plakacie

5. Kolekty: dziś na instytucje diecezjalne, za tydzień na ogrzewanie kościoła. Za tydzień przed kościołem wielkopostna zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Kościoła Ad Gentes (do narodów). Kolekta z ub. niedzieli (parafia) – 1723 zł, Opfergang - 1519 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

6. Kamykowóz we wtorek i piątek: Kamień 8.30, Kamionek 8.35; Krapkowice 11.00, Gogolin 11.10

7. Sprzątanie kościoła: Kowalczyk, Sleziona, Friedrich, Błaszkiewicz (ul. Gogolińska)

 

I Niedziela Wielkiego Postu 5 III

7.30 Msza św. za + Józefa Dziendzielski z okazji urodzin

10.00 Msza św. (za Parafian)

15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

16.00 Msza św. za ++ rodz. Helenę i Jacka Reinert, dziadków i pokr. z obu stron

Poniedziałek 6 III

7.00 Msza św. za ++ rodz. Agnieszkę i Pawła Szczodrok, Klarę i Jana Buk, ich rodz., brata Rudolfa i jego żonę, szwagra Joachima, siostrzeńca Eugeniusza, siostrę Adelajdę i dusze w cz. c.

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Jana i Stefanię Tomas, siostrę, dziadków, szwagrów, teścia Reinholda Skowronek i wszystkich z pokr. 

Wtorek 7 III

7.00 Msza św. za + męża i ojca Franciszka Kałuża w 2 r. śmierci

Środa 8 III

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za ++ rodz. Józefa i Alojzę Gala w kolejną r. śm., dziadków z obu stron, ciotkę Marię Guz i teścia Jana Niedworok

Czwartek 9 III

7.00 Msza św. za ++ syna Jacka Zuj, męża Seweryna, rodz. Katarzynę i Michała, Paulinę i Wincentego, brata Jana, siostry Annę i Marię, szwagrów Huberta, Jana, Józefa, Teresę i Tomasza Mikolas, Piotra Bartoszek, z pokr. Zuj, Mika i Pielenga

17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za ++ rodz. Jadwigę i Ryszarda Matuszek, rodz. Annę i Seweryna Matuszek, brata Edmunda, siostrę Jadwigę, jej męża, szwagrów Huberta, Rudolfa i Franciszka Zimon, z pokr. z obu stron

Piątek 10 III

7.00 Msza św. za ++ rodz. Annę i Antoniego Pluta, ich rodz. i rodzeństwo, Jana Kowalczyk, jego dwie żony, dwóch braci Joachima i Józefa, siostrę Hildegardę, jej męża i syna, bratową Herminę, z pokr. Pluta, Fesser, Kowalczyk, Sleziona

18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami

Sobota 11 III

7.00 Msza św. za ++ Elżbietę i Edmunda Mandok, córkę Wandę i dusze w cz. c.

13.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w int. Henryka Bonkosz z okazji 60 urodzin

16.00 Św. Barbara: Msza św. za + Józefa Swientek od mieszkańców ul. Szkolnej i za zmarłych z tej ulicy

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Franciszkę i Jacka Matuszek, męża Ditharda Szice, siostrę Martę, brata Huberta, bratową Annę, Albinę Hajduk, Antoniego Grandek, Ks. Hermana Piechotę i dusze w cz. c.

II Niedziela Wielkiego Postu 12 III

7.30 Msza św. za ++ Gertrudę i Adolfa Wojtala, rodz. Albinę i Wilhelma Szendzielorz, córkę Dorotę, dziadka Konrada Pietruszka, chrzestnego Romana, dziadków Janusza i Wandę Nadzielski, syna Stanisława, pokr. Szendzielorz, Pietruszka, Nadzielski

10.00 Msza św. za + męża i ojca Jana Kuboń w 20 r. śmierci

15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

16.00 Msza św. za o opiekę i zdrowie w rodzinie, za ++ męża i ojca oraz rodziców