Home Znajomi Boże Ciało 2012
Boże Ciało 2012
Trasa procesji przebiegała ulicami: Klasztorną, Polną, Ligonia i Mickiewicza. Ołtarze nawiązują do hasła roku duszpasterskiego: Kościół naszym domem! Ołtarz 1: przy klasztorze Sióstr, temat: Trwali na modlitwie, siostrom pomogli mieszkańcy Kamionka. Ołtarz 2: przy zbiegu ulicy Klasztornej i Polnej, temat: Kościół to serc wspólnota, przygotowali mieszkańcy ulic Klasztornej i Polnej pod przewodnictwem p. Gołębiewskiego. Ołtarz 3: na nowym skwerze przy ul. Ligonia, temat: Jeden Duch i jedno serce, przygotowali mieszkańcy ul. Ligonia pod przewodnictwem p. Sochańskiego. Ołtarz 4: przy Izbie Pamięci, temat: Trwamy w wierze ojców naszych, przygotowali mieszkańcy ul. Mickiewicza pod przewodnictwem p. Cielęcy. Gratulujuemy ciekawych pomysłów i zaangażowania!