Home Znajomi Video Hymn Światowych Dni Młodzieży Rio 2013 HD
Hymn Światowych Dni Młodzieży Rio 2013 HD
Dodano:
06 lipca 2013
Czas:
06:22
Wyświetleń:
1043
Komentarze:
0

Hymn 28. ŚDM Nadzieja poranka - oficjalne tłumaczenie 1. Wiem, że od zawsze jestem dotknięty; swój znak mi dał Zbawiciel mój, który ze wzgórza Corcovado świat obejmuje miłością swą. Refren: Chrystus nas zaprasza: Przyjdźcie, przyjaciele! Chrystus nas posyła: Bądźcie misjonarzami! 2. Oto młodzież, oto wiosna: ona nadzieją poranka jest; kto usłyszy to wezwanie, ten przyjmie wiary dar! Niech marzenie nam się ziści, aby lepszym stał się świat! Żadnych wojen, nienawiści, pokój, dobro niech na zawsze trwa. 3. Tu od wschodu do zachodu drzwi do domu są otwarte, nasza ziemia nie ma murów, nasza miłość bezgraniczna jest! Rozrzuceni gdzieś po świecie w sercach mamy ten sam żar. To Twoja łaska nas podtrzymuje wiernymi czyni Tobie, Panie nasz! 4. Odpowiadając na Twe wezwanie: Idźcie i czyńcie, pośród narodów, nowy lud Boży, w jedności wiary, by serca swe oddali Mi! Głosimy wszystkim Twą Ewangelię, by przemieniony był każdy z nas, by stary człowiek mógł stać się nowym. Oto nadchodzi już nowy świat!

Komentarze