Home Blog ,, Dorosłe dzieci .... ''.

Blogi na Nasza-Wiara

Użytkowników naszych Blogi .

paź 21
2017

,, Dorosłe dzieci .... ''.

Dodany przez Daniel Sadlo   -   [Cały blog]

Daniel Sadlo

Spojrzenie na ostatnią księgę Biblii to pełnia Objawienia. Już  nie musisz  szukać. Masz oczy i uszy  więc... .  Jak to się stało, że  piękna nadzieja  życia chrześcijańskiego  objawiona w Dziejach Apostolskich  powoli i sukcesywnie  umiera zamiast wzrastać? .   To  zły duch  kłamcy dokonał spustoszenia  w umysłach  i duszach ludzkich . Zabójca i kłamca od początku. Zabija i niszczy nie z powodu popełnionego  przez ludzi złych czynów . Zabija dlatego, kim są. Czyni to nadal. Odpowiedzialny za wyniszczenie  ogromnej populacji ludzi różnych ras i narodów. Oczywistym jest fakt prześladowania  i wyniszczenia  ,, ubogich z Lyonu''. On to zrobił. Postaw znak graniczny na początku słowa,, Deo''. Pokaż mi jej logo, powiem czy kierowana jest kłamstwem. W niej sól utraciła prawdziwe właściwości. Wystarczy tak niewiele.  

,,Przyjdź !!!. Królestwo Twoje''. Prawdziwie stanąć w prawdzie przed Prawdą. Nic więcej. 

Choć  jest ciągle obecne, zostało zniszczone . Zbawiciel wyrzekł na Golgocie przed Swoją  Śmiercią  dwa ostatnie słowa. Dar dla mnie i dla ciebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Daniel.